Logo

Інформаційно-аналітична система "Майно"

Про систему

ІАС “Майно” є комплексом програмних, технічних та інформаційних засобів автоматизації процесів збирання, обліку, актуалізації та використання даних про майнові та інші об’єкти міської території, що призначена для задоволення інформаційних потреб органів місцевого самоврядування, територіальних органів державної влади і міської громади та підвищення оперативності й ефективності прийняття управлінських рішень щодо раціонального використання майнового комплексу та сталого соціально-економічного розвитку міста.

В програмно-технічному аспекті ІАС “Майно” призначена для інтегрування існуючих міських інформаційних систем в єдиний інформаційний простір шляхом запровадження єдиної архітектури програмно-технічної платформи з геоінформаційною (ГІС) складовою, загальноміського сервера бази геопросторових даних єдиної цифрової топографічної основи, уніфікації програмних засобів створення і предметно-орієнтованих автоматизованих робочих місць для створення, актуалізації й використання інформаційних ресурсів про територіально-майновий комплекс міста, створення єдиного порталу геопросторових даних міста Києва.

Інформаційні ресурси ІАС “Майно” в умовах міста Київ призначені для використання керівництвом міста, структурними підрозділами Київської міської державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, державними територіальними органами, підприємствами, організаціями та громадянами при вирішенні таких основних завдань: